KOZLEVČARJEVA POT

Tone Kozlevčar se je rodil 21. aprila 1914 v Šentvidu pri Stični, otroštvo je preživel v Temenici kamor se je preselila družina. S štirinajstimi leti je odšel v Ljubljano, da bi se izšolal.  Tone Kozlevčar je bil leta 1950 soustanovitelj Slovenskega okteta in kasneje tudi soustanovitelj Ribniškega okteta. Najbolj ga  je zaznamovala pesem »Ribniška« z Ribničanom Urbanom. Bil je eden iz med glavnih pobudnikov Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični in vrsto let glavni v organizacijskem odboru. Tabor je prerasel v tradicionalno srečanje pevcev in pevskih zborov širom domovine, zamejstva in tujine.  Njegova življenjska pot se je končala 17. novembra 1996, katera je pustila nepozaben pečat njegovega kulturno umetniškega ustvarjenja.

V njegov spomin, za leta ustvarjenja žlahtnih, nepozabnih napevov, iskrivost in domačnost, za vse kar je storil za prepoznavnost domačih krajev, je v Temenici postavljen doprsni kip z njegovo podobo, ki jo je obudil kipar Bojan Štine.

Skozi debelohribske vinograde poteka društvena pohodniška pot, imenovana po sokrajanu Tonetu Kozlevčarju – KOZLEVČARJEVA POT. Pot poteka po razgibanih, prijaznih vinogradnih goricah mimo skrbno negovanih vinogradov in značilnih dolenjskih zidanic, imenovanih hramčki. Pot je prehodna v vseh letnih časih, še posebej je zanimiva v času trgatve in zorenja vina. V tem času je le redka zidanica, ki ne bi imela odprte kleti za pohodnika.

GLAVNE TOČKE KOZLEVČARJEVE POTI:

 1. Partizanski dom – Debeli hrib (450m)
 2. Golce (420m)
 3. Vrh pri Sobračah (380m)
 4. Ribogojnica – Pintar (332m)
 5. Kapelica na Čagoški gori (430m)
 6. Osredek (400m)
 7. Dom gasilcev – Temenica (330m)
 8. Turistična kmetija – Fajdiga (322m)
 9. Spomenik Toneta Kozlevčarja (322m)
 10.  Ranč – Prebil (324m)
 11.  Pri Tonetu Kozlevčarju (400m)
 12.  Lovska preža (420m)
 13.  Partizanski dom – Debeli hrib (450m)