LIČKANJE 2023

Vsako jesen kmetje prejmejo zasluženo nagrado za vso predano delo skozi leto. Tudi na Debelem hribu smo s ponosom pozdravili svoj pridelek. Naše društvo je skupaj s sokrajanji organiziralo ličkanje koruze, kot je bilo običajno v preteklosti. Ličkanje koruze je star ljudski običaj, ki se je ohranjal po vsej Sloveniji. Ta tradicija je potekala v pozni jeseni, običajno od mraka do pozne noči. Vsaka kmetija je morala predhodno napovedati, kdaj bo ličkanje potekalo pri njih, da so se lahko vsi udeležili dela na kmetijah, ki so gojile koruzo.

Ličkanje je potekalo bodisi v hiši ali zunaj, na dvorišču ali v gospodarskem poslopju, imenovanem pod, pred hišo. Ličkarji in ličkarice, predstavniki vsake hiše v vasi, so sedeli na klopeh ali nizkih sedežih. Na koncu smo se zahvalili Janezu za njegovo gostoljubje, prav tako pa smo izrekli zahvalo vsem udeležencem ličkanja za njihov prispevek.