TRGATEV 2022

Dne 11. septembra 2022 smo opravili trgatev naše potomke najstarejše trte iz Maribora. Modra kavčina kot jo poimenujejo v Mariboru je nam po prvem letu zares bogato in sladko obrodila. Saj nam je dala več kot 5 kg izredno sladkega grozdja. Na vino pa še čakamo, katerega bomo ustekleničili kot zdravilo za naše najboljše prijatelje …