ZASADILI SMO POTOMKO NAJSTAREJŠE TRTE IZ LENTA

V soboto 15. maja 2021 smo zasadili potomko najstarejše trte iz Lenta. Za naše društvo je bil to poseben dan, dali smo življenje trti, ki povezuje mnogo krajev po Sloveniji in po svetu. Saj so njeni cepiči posajeni širom sveta. Žametovka oziroma modra kavčina, ki raste v Mariboru na obrežju reke Drave kot domačini pravijo na Lentu, raste kljub vsem tegobam že več kot 400 let. Smo zelo ponosni in veseli da smo prejeli ta cepič najstarejše trte. Ta trta naj nas povezuje v prijateljstvu in sožitju ter spremlja z dobro voljo na vseh poteh. Trta naj daje vez med vinorodnima deželama Dolenjske in Štajerske, prav tako med mestom Maribor in našo gorco Debeli hrib. Še enkrat velika zahvala Mestni občini Maribor za izkazano zaupanje, na nas pa je da kot dobri gospodarji damo trti življenje ki bo vsako leto bogato obrodila sadove. Njeno slavo bomo ponesli širom Slovenije in v svet.

Prireditve so se udeležili izjemni gostje. Iz Maribora je ob opravičilu župana Saše Arsenovič trto pripeljal mestni viničar Stane Kocutar. Župan občine Ivančna gorica Dušan Strnad je imel čast sajenja. Cvičkova princesa Maja Vovko je trto zalila z vodo. Da v naši brajdi ne bi samevala je gospodar trte Ivan Vocovnik posadil še 4 trte sorte Caberne cortis. Vse skupaj pa je blagoslovil župnik Izidor Grošelj. Prireditve se je udeležil tudi sam predsednik zveze dolenjskih vinogradnikov Miran Jurak in predsednik občinske turistične zveze Stane Kralj. Počaščeni pa smo bili tudi z predstavniki sosednjih društev, Lisec, Štuc in Čatež.